Militaire stemwijzer (2)

Op weg naar de verkiezingen in maart 2021 zet de Militaire Courant in vier afleveringen de standpunten t.a.v. Defensie van de diverse partijen voor je op een rijtje en geeft er een waardering aan. Voor het complete programma vind je per partij natuurlijk ook een link naar hun pagina om verder te lezen.
Om het overzichtelijk te houden, hebben we gezocht naar de volgende punten: Budget voor Defensie, de NAVO, EU, Personeel, Materieel en eventuele bijzonderheden.

Dat D66 vindt dat het defensiebudget moet groeien naar het Europees gemiddelde, mag geen verrassing zijn. Al jaren is de partij immers de voorvechter van de EU en een Europese krijgsmacht binnen de NAVO. Een krijgsmacht die openstaat voor EU burgers en een EU die een gezamenlijk beleid voert op het vlak van wapenexport.
De partij wil verder dat het leger fundamentele veranderingen ondergaat. Zo pleiten ze voor meer flexibiliteit bij Defensie door meer samenwerking met de private sector (bijvoorbeeld met reservisten) en meer diversiteit.
Verder willen ze dat Defensie meer aan het milieu bijdraagt door minder gebruik te gaan maken van fossiele brandstoffen en onderkennen ze de toegenomen dreiging van Cyber. Om die dreiging tegen te gaan zijn ze voor de oprichting van een cybereenheid als krijgsmachtonderdeel.
Ook Space vraagt in het programma van D66 om een eigen krijgsmachtonderdeel, natuurlijk gekoppeld aan een EU-ruimtestrategie.
De partij ziet dus een vrij stevige koersverandering en grote aanpassingen binnen Defensie. Interessante vraag is of deze reorganisaties en innovaties mogelijk zijn met een defensiebudget van minder dan de NAVO-norm; laat staan het Europees gemiddelde.
Bekijk hier het verkiezingsprogramma.
Lees hier het interview dat de Militaire Courant hield met woordvoerder Salima Belhaj.

In de Defensieparagraaf van GroenLinks vinden we geen duidelijkheid over de NAVO-norm van 2%. Omdat zij wel aangeven dat ze inzetten op een betere samenwerking binnen Europa, nemen we aan dat ze die norm ook niet als strikt noodzakelijk zien.
Als speerpunten binnen hun Defensiebeleid, pleiten ze voor een stuk taakspecialisatie. In dat licht moet Nederland investeren in de Marine. Los van die specialisatie ziet de partij een dreiging op het gebied van Cyber en willen ze dat er ook op dat gebied geïnvesteerd wordt.
De Nederlandse krijgsmacht moet in de ogen van GroenLinks ook deel uit gaan maken van een Europees leger, met die kanttekening dat inzet van het leger een soeverein besluit blijft. Tot slot pleit de partij voor een verbod op kernwapens.
Bekijk hier het verkiezingsprogramma.
Lees hier het interview dat de Militaire Courant hield met woordvoerder Tom van den Nieuwenhuijzen.

De SGP heeft misschien wel een van de meest uitgebreide Defensieparagrafen van de partijen die deelnemen aan de verkiezingen. De kleine maar stabiele partij ziet de NAVO als hoeksteen van het veiligheidsbeleid en wil daarom dat de 2%-norm wettelijk vastgelegd wordt. Om toe te kunnen groeien naar het binnen de NAVO afgesproken budget, vinden ze dat er een meerjarenplan op tafel moet komen.
Ze willen investeren op vrijwel alle vlakken: meer JSF’s, de bewapening van Reapers, een uitbreiding van de helikoptercapaciteit, de aanschaf van nieuwe onderzeeboten, maritieme patrouillevliegtuigen, de terugkeer van de gevechtstank en een luchtverdedigingssysteem.
Los van alle materiële inspanningen, onderkennen ze dat er ook op het gebied van personeel veel moet veranderen. De beloning van militairen moet marktconform worden en ook in de secundaire arbeidsvoorwaarden moet worden geïnvesteerd. Verder zien ze dat personeelszorg ook bestaat uit goede huisvesting, voedselvoorziening en medische zorg voor militairen. Om hun werk te kunnen doen dienen militairen ook te beschikken over goede persoonlijke uitrusting. Overigens moet de eigen defensie-industrie voorrang krijgen.
Op het gebied van cyber pleiten ze voor investeringen in de IT en een hoger budget voor de MIVD waar de mens wel de uiteindelijke besluiten neemt.
Bijzonder in hun programma is dat de SGP meent dat Nederland zich moet voorbereiden op een oorlog die volledig gedomineerd wordt door geavanceerde sensoren, snelle netwerken en kunstmatige intelligentie. Een zogenaamde hyperwar. Puur op basis van de Defensieplannen, behoort de SGP tot een van de helderste keuzes.
Bekijk hier het verkiezingsprogramma.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.