Militaire stemwijzer (3)

Op weg naar de verkiezingen in maart 2021 zet de Militaire Courant in vier afleveringen de standpunten t.a.v. Defensie van de diverse partijen voor je op een rijtje en geeft er een waardering aan. Voor het complete programma vind je per partij natuurlijk ook een link naar hun pagina om verder te lezen.
Om het overzichtelijk te houden, hebben we gezocht naar de volgende punten: Budget voor Defensie, de NAVO, EU, Personeel, Materieel en eventuele bijzonderheden.

Binnen de PvdA lijkt het erop dat de NAVO niet de basis zal blijven. NAVO is nu nog de norm, maar Nederland moet deel uit gaan maken van een sterker Europees blok. De huidige out-of-area-operaties van de NAVO passen in de PvdA-optiek niet meer in de rol die wij als Nederland willen en moeten spelen en dus zien zij een EU die in de toekomst strategisch autonoom kan optreden.
In het verkiezingsprogramma geeft de partij aan dat het Defensiebudget verhoogd moet worden, maar naar welk niveau vermelden ze niet. Kijk je echter naar de overige punten in het programma, dan lijken de meeste programmapunten gericht op Europese samenwerking, wat mogelijk sterk doet vermoeden dat ze van mening zijn dat ze zich eerder willen conformeren aan het EU-gemiddelde in plaats van aan de NAVO-norm.
De deelname aan missies is weliswaar belangrijk, maar de prioriteit van Nederland moet liggen bij  missies met een volkenrechtelijk mandaat, maar ze vinden wel dat er ook binnen de NAVO taken zijn die uitgevoerd moeten kunnen worden.
Om alle taken naar behoren uit te kunnen voeren, ziet de PvdA het als essentieel dat er voldoende (kwalitatief) personeel aanwezig is met een fatsoenlijk salaris. Tot slot willen ze prioriteit leggen bij de bescherming van onze cyberomgeving en zien ze wel een rol voor de JSF, maar willen ze geen nucleaire capaciteit voor de F-35.
De PvdA is een partij die solidair kijkt naar de belangen van werknemers, als je gericht bent op een betere CAO, is de partij een van de betrouwbaardere keuzes. Als je kijkt naar de organisatie kom je bij deze partij iets minder uit, maar door de jaren heen hebben ze Defensie altijd als een belangrijk onderdeel van onze maatschappij gezien.
Bekijk hier het partijprogramma.

Het FVD heeft een aantal korte en krachtige standpunten over Defensie, te beginnen bij het groeien naar de 2% BNP, de NAVO-norm. Ze kiezen ook heel duidelijk voor de NAVO (zonder Turkije) en zetten zich af tegen de EU.
Het geld dat er bij Defensie bij komt is vooral intern gericht. Dat blijkt bijvoorbeeld aan de uitbreiding van de marechaussee en de nationale reserve die zij zien, maar ook aan de investeringen in het materieel, de inzetbaarheid daarvan. Waarvan ze vinden dat die, conform Israëlisch model, vooral ook gekoppeld moet worden aan de eigen wapenindustrie.
Op personeelsgebied richten ze zich op arbeidsvoorwaarden voor militairen, het AOW-gat en respect voor veteranen.
Groeien naar de NAVO-norm klinkt goed, maar de partij maakt dat inhoudelijk niet concreet. Met de voorgestelde investeringen blijven ze daar hoogstwaarschijnlijk ruim onder. Wij vinden het daarom lastig om hun programma t.a.v. Defensie op waarde te schatten en komen daardoor tot een laag oordeel.
Bekijk hier het partijprogramma.

Net als de SGP is de CU een conservatieve partij en heeft daarmee ook een vrij stevig defensieprogramma. Toegroeien naar het Europese gemiddelde is voor de partij een eerste stap van een meerjarenplan richting het bereiken van de NAVO norm.
Voor onze veiligheid is het voor de CU essentieel dat we niet alleen samenwerken binnen de NAVO, maar ook binnen de EU waar ze niet alleen naar meer samenwerking zoeken, maar ook een groeiende taak voor zien weggelegd. Zo zijn ze voorstanders van een EU hoofdkwartier, defensiefonds en operaties die solidair gefinancierd moeten worden.
Op personeelsgebied zetten ze in op het tegengaan van de uitstroom en goede geestelijke zorg. Qua beloning pleit de partij voor een herziening van het loongebouw.
Om digitale dreigingen tegen te gaan moet er fors geïnvesteerd worden in cyber. Een werkvlak waar samenwerking met private partijen absoluut noodzakelijk is. Daarnaast moeten er voor cyberoorlogen regels komen volgens hetzelfde beginsel van het humanitair oorlogsrecht.
Ten aanzien van missies stelt de CU dat er een volkenrechtelijk mandaat moet zijn om te kiezen voor deelname en dat het monopolie hiervoor bij de staat blijft liggen en niet bij private military companies.
CU heeft bewezen een partij te zijn die haar standpunten formuleert vanuit principes en is daarmee een betrouwbare factor als het gaat om haar standpunten.
Bekijk hier het partijprogramma.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.