Nieuws: meer bescherming voor Afghaanse tolken

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een motie van D66, ChristenUnie, VVD, CDA, GroenLinks en SP om Afghaanse tolken die Nederlandse militairen hebben geholpen, beter te beschermen.

Nadat de Afghaanse tolk F. uitgezet dreigde te worden naar Afghanistan, plaatsten vakbonden en Defensie-personeel een oproep in De Telegraaf om hem alsnog te beschermen. De afgelopen periode bleek dat er brede maatschappelijke verontwaardiging was over  het feit dat Afghaanse tolken onvoldoende bescherming kregen. 

Afghaanse tolken die hebben gewerkt voor het Nederlandse leger lopen in eigen land gevaar, net als hun familie. Zij worden door onder meer de Taliban gezien als verraders. Kamerleden Belhaj van D66 en Voordewind van de ChristenUnie riepen de minister van Defensie al eerder op om deze groep beter te beschermen en te steunen, nadat bleek dat een aantal tolken was vermoord vanwege hun vertaalwerk. ‘Deze tolken zijn van onschatbare waarde geweest voor onze militairen. Met gevaar voor eigen leven hebben zij ons geholpen. Nu is het tijd om hén te helpen,’ aldus Belhaj.

Nu de motie bijna kamerbreed is aangenomen, hoeven tolken voortaan alleen hoeven te bewijzen dat ze tolk waren om daadwerkelijk bescherming te krijgen. Nu moeten ze nog aan veel strengere, vaak onmogelijke extra eisen voldoen waarbij ze moeten aantonen dat de Taliban het op hen persoonlijk heeft gemunt vanwege hun werk als tolk. ‘Het kabinet is nu aan zet om het beleid zo snel mogelijk in lijn te brengen met de wens van de Tweede Kamer,’ aldus Abdeluheb Choho, namens VluchtelingenWerk Nederland.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.