Over ons

‘Geen vrede zonder krachtige krijgsmacht’, stelde voormalig Commandant der Strijdkrachten generaal Middendorp. Dat is ook onze visie.

De Militaire Courant is een uitgave van UHB uitgevers. De Militaire Courant informeert een breed publiek over militaire onderwerpen. De inhoud wordt verzorgd door een onafhankelijke redactie. De Militaire Courant wordt verspreid via middelbare scholen, mbo’s, hbo’s, universiteiten, musea, Defensie, veteranenorganisaties en boekhandels. Tevens is het mogelijk om een abonnement op de Militaire Courant te nemen.

In 2020 zullen er weer 4 edities verschijnen, in maart, juni, september en december.

Oude edities van de Militaire Courant zijn online te bekijken via www.issuu.com/militairecourant

Samenwerken met de Militaire Courant
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van samenwerking met en/of de advertentiemogelijkheden in de Militaire Courant?  Stuur dan een email naar info@militairecourant.nl

Neem contact op met de redactie van de Militaire Courant
Heeft u interessant nieuws voor de redactie? Wij zijn altijd op zoek naar interessant nieuws. De redactie is te bereiken via redactie@militairecourant.nl

Partners van de Militaire Courant
Onbekende Helden
Noventas
Nederlandse Veteranendag
Vrijheidsmuseum Groesbeek
Stichting Defensiemusea: Mariniersmuseum, Marechausseemuseum, Marinemuseum, Nationaal Militair Museum

Onbekende Helden
Noventas
Nederlandse Veteranendag
Vrijheidsmuseum
Mariniersmuseum
Marechausseemuseum
Marinemuseum
Nationaal Militair Museum