Over ons

‘Geen vrede zonder krachtige krijgsmacht’, stelde generaal Middendorp kort voor zijn aftreden als Commandant der Strijdkrachten. Dat is ook onze visie.

De Militaire Courant is een uitgave van UHB uitgevers. De Militaire Courant informeert een breed publiek over militaire onderwerpen. De inhoud wordt verzorgd door een onafhankelijke redactie. De Militaire Courant wordt verspreid via middelbare scholen, mbo’s, hbo’s, universiteiten, musea, Defensie, veteranenorganisaties en boekhandels. Tevens is het mogelijk om een abonnement op de Militaire Courant te nemen.

In 2019 zullen er 4 edities gaan verschijnen, in februari, juni, september en december.

Samenwerken met de Militaire Courant
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van samenwerking met en/of de advertentiemogelijkheden in de Militaire Courant?  Stuur dan een email naar info@militairecourant.nl

Neem contact op met de redactie van de Militaire Courant
Heeft u interessant nieuws voor de redactie? Wij zijn altijd op zoek naar interessant nieuws. De redactie is te bereiken via redactie@militairecourant.nl