Podcast

De afleveringen van de Militaire Courant podcast handig op een rij!

Militaire Courant podcast met Luitenant-Generaal Wijnen – 1 jaar oorlog in Oekraïne vraagt om een koel hoofd en een warm hart Militaire Courant

Eén jaar oorlog in Oekraïne heeft de wereld veranderd. Dat geldt zeker ook voor onze Koninklijke Landmacht. Daarover spreken we met luitenant-generaal Wijnen, commandant van de Landstrijdkrachten. In de jaren negentig werd het vredesdividend geïncasseerd. Bezuinigen op Defensie waren mogelijk, want een grootschalig conflict behoorde immers tot het verleden. De inval van Rusland in Oekraïne bracht daar verandering in. Er kwam massale militaire steun voor Oekraïne op gang, maar ook in onze eigen krijgsmacht moet weer geïnvesteerd worden. Dat vraagt om een koel hoofd en een warm hart. Luitenant-generaal Wijnen vertelt tijdens deze podcast over de transformatie die de landmacht ondergaat, zoals investeren in personeel en materiaal en de dilemma’s die daarbij horen. Maar er zijn ook grote aanpassingen binnen de organisatie zelf, zo gaan er meer verantwoordelijkheden naar de decentrale eenheden. Ook spreken we over de ethiek van de militair: hoe gedraag je je op het slagveld? Volgens de berichten die in de media verschijnen, schenden Russische militairen alle geldende regels die internationaal zijn afgesproken. Geweld tegen burgers, massale vernietiging van infrastructuur. Wat bezielt de Russen? De Militaire Courant podcast wordt u mede aangeboden door Noventas verzekeringen
  1. Militaire Courant podcast met Luitenant-Generaal Wijnen – 1 jaar oorlog in Oekraïne vraagt om een koel hoofd en een warm hart
  2. Militaire Courant podcast – in gesprek met Vice-admiraal De Waard over aanschaf en onderhoud van Defensiematerieel
  3. Militaire Courant podcast spreekt met Admiraal Tas
  4. Militaire Courant podcast – Koninklijke Militaire School – de laatste stappen van de opleiding, de eindmars!
  5. Militaire Courant podcast met luitenant-generaal Hans Leijtens