Regeerakkoord: meer geld naar Defensie

Er is een regeerakkoord na 271 dagen vergaderen en er gaat meer geld naar Defensie.

Uit het NOS-bericht:

De coalitie trekt de komende vier jaar 10,7 miljard euro uit voor onderhoud van defensiematerieel en nieuwe uitgaven. Structureel gaat er 3 miljard euro extra naar de krijgsmacht. Daarmee zit Nederland nog niet aan de NAVO-norm, maar gaan we “fors in die richting”.
Ook wat betreft ontwikkelingssamenwerking komt er geld bij: 500 miljoen euro. Ook op dat gebied komt Nederland dan meer in de richting van de internationale norm.

Uit het regeerakkoord:
– We investeren deze kabinetsperiode €10,7 miljard in onderhoud en intensivering van onze defensie uitgaven. Structureel trekken we €3 miljard uit.
– Een krachtige NAVO blijft de hoeksteen van onze collectieve verdediging. Wel zullen Europese landen vaker op eigen kracht conflicten moeten oplossen. We versterken onze krijgsmacht en verhogen de uitgaven fors richting de drie grondwettelijke taken en internationale verplichtingen.
– Wij brengen de basis op orde. Hiervoor moderniseert Defensie het loongebouw en het
personeelsbeleid en werkt het achterstanden in materieel, ICT, voorraden en medische
capaciteiten weg. We versterken de ‘combat (service) support’ en inzetvoorraden om de
inzetbaarheid te vergroten. Defensie stoot overbodig vastgoed af en moderniseert en
verduurzaamt benodigd vastgoed met oog voor regionale impact.
– We investeren in modern materieel (inclusief digitalisering, innovatie en benodigde nieuwe capaciteiten) en hanteren daarbij een langjarig perspectief.
– We verdiepen de samenwerking met omringende Europese landen. Om onze kerntaken goed uit te kunnen blijven voeren zetten we een langjarig traject in van intensieve samenwerking en versterking van onze specialismen. Dat vergroot de kwaliteit, kwantiteit en doelmatigheid van onze krijgsmacht. Zo zetten we in op gezamenlijk inkopen, vergroten we de interoperabiliteit en zetten we verdere stappen met de Duitse landmacht door eenheden samen te voegen. Ook in onderhoud werken we samen met omringende landen.
– Binnen de NAVO concentreert Nederland zich meer op de bescherming van de eigen regio.
– We versterken onze specialismen in ‘cyber’ en inlichtingen. Dit gebeurt in nauw overleg met onze belangrijkste partners.
– Op EU-niveau versterken we de samenwerking in de vorm van gemeenschappelijke missies en oefeningen, zoals antipiraterij, onderzoek en ontwikkeling, militaire mobiliteit, cyber en het tegengaan van desinformatie. We ondersteunen de ontwikkeling van EU ‘Battle Groups’ tot ‘Rapid Deployment Capacity’. Hiertoe wordt het militair hoofdkwartier van de EU versterkt, waarbij dubbelingen met de NAVO zoveel mogelijk worden vermeden.
– Voor onze strategische onafhankelijkheid houden we, binnen de EU-regels, oog voor een vitale defensiesector in Nederland met een gelijkwaardiger Europees speelveld.
– Nederland speelt een actieve rol in de Europese ontwikkeling van defensiecapaciteiten, en sluit daarvoor aan bij de groeiende consensus over wederzijdse erkenning van vergunningen.
– Bij rijksbrede regels en beleid houden we rekening met de bijzondere positie van Defensie.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.