Symposium ‘Van data naar dader’

Op 6 oktober jongstleden vond in Den Haag het Symposium ‘Van data naar dader’ plaats, georganiseerd door de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap (KVBK). Op dit event gaven Commandant Koninklijke Marechaussee, Luitenant-Generaal Hans Leijtens en Hoofd Afdeling Intelligence van het Landelijk Tactisch Commando Koninklijke Marechaussee, Kolonel Bart Hulsbosch inzicht in de wereld van Informatie Gestuurd Optreden (IGO) bij de Koninklijke Marechaussee (KMar).

Door Kim van Driessen

”Het draait niet alleen maar om computers en ICT’’
Het symposium werd geopend door Bijzonder Hoogleraar War Studies aan Universiteit Leiden, Commodore Frans Osinga. Osinga opende de middag door te benadrukken dat IGO niet enkel draait om computers en ICT, ondanks dat de ontwikkelingen op het gebied van ICT IGO wel gevormd hebben. Al sinds 1993 zijn er studies die zich afvragen: moeten we door de ICT-revolutie onze operaties niet anders vormgeven? Is een platte organisatie, waar informatie op de werkvloer sneller gedeeld wordt geen goed alternatief voor de huidige manier van werken? Met dit idee gingen de Amerikaanse Krijgsmachten in 1997 aan de slag, waarna de NAVO volgde in 2002. Helaas lukt het toentertijd niet om dit idee volledig te omarmen, onder andere door de economische crisis. Desondanks is Osinga blij dat IGO nu hoog op de agenda staat en besproken wordt op dit soort gelegenheden.

”Het maakt niet uit waar de mensen nu zitten, het gaat er om waar ze dadelijk heen gaan”
Luitenant-Generaal Leijtens nam het woord over van Commodore Osinga. Leijtens benoemt dat de KMar van gebiedsgebonden optreden naar datagestuurd werken is gegaan. De informatie is leidend in hoe het optreden vormgegeven wordt. Dit optreden aansturen gebeurt in het Commandocentrum in Soesterberg. Deze manier van werken heeft een impact op de mindset van mensen. Zij weten niet altijd waar zij hun werk moeten gaan uitvoeren, aangezien zij ingezet worden waar dat op het moment nodig is.

”Netwerken bestrijd je alleen effectief met netwerken”
De kerntaken van de KMar kunnen op drie manieren uitgevoerd worden door IGO. De eerste manier is door het verzamelen van intelligence. Voor de KMar kan het verzamelen van intelligence op zichzelf al een interventie zijn, want door te weten, kan je al iets tegenhouden. De tweede manier is handhaving en toezicht, dus ervoor zorgen dat de wet wordt gehandhaafd. De laatste manier is door opsporing, waarbij actief recherchewerk wordt uitgevoerd. Met behulp van deze drie manieren van IGO, probeert de KMar om te gaan met een paradigmashift. Criminelen hebben nieuwe motieven en plegen andere daden dan de KMar gewend is. Zij organiseren zich als netwerken en opereren ook op deze wijze. Om dit te kunnen bestrijden, moet de KMar ook te werk gaan als een netwerk. Voor deze bestrijding is data nodig. Deze data zijn er, maar het is nu de taak om de speld in de hooiberg te vinden.

”We hebben elkaar hard nodig”
Luitenant-Generaal Leijtens gaf het woord aan Kolonel Bart Hulsbosch. Hij legt de nadruk op de koppeling tussen data en het uiteindelijk optreden, met de focus op de rol van intel. Wat zijn data, hoe dragen data bij aan een informatieproduct, wat doe je met deze informatie om er intel van te maken en hoe zorgen deze data voor input om een beslissing te maken. Op deze vlakken is er een grote afhankelijkheid van de veiligheidspartners van de KMar. Samen met onder andere de Nationale Politie en Bijzondere Opsporingsdiensten probeert de KMar dreigingen te begrijpen en vervolgens te beslissen hoe er ingegrepen moet worden om het juiste effect te bereiken.

Motief en gelegenheid
De eerdergenoemde vernetwerking van criminelen is een belangrijk onderwerp waar Hulsbosch over sprak. Criminelen kunnen steeds vaker iets voor elkaar betekenen, waardoor het in elkaar verweven raakt. Ze hebben motief en gelegenheid door deze samenwerkingen. Zoals Luitenant-Generaal Leijtens al aangaf, moet dit netwerk bestreden worden met een netwerk. Kolonel Hulsbosch benadrukt dit nogmaals, door zich af te vragen hoe de KMar en haar veiligheidspartners zich gaan organiseren, om dit dichter bij de organisatie van de criminele netwerken te krijgen. Hij weet nog geen antwoord, maar benoemt de urgentie van dit vraagstuk.

Mocht u het symposium en de bijbehorende Q&A zelf willen terugkijken? Dat kan via deze link.

Afbeelding: KVBK

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.